Oreglerad arbetstid, skiftarbete och hälsa

Kursen är inställd. Boka plats på kursen den 8 februari 2022.
Att öka kunskapen om hur oreglerad arbetstid/ skiftarbete påverkar dygnsrytm, sömn och matvanor. Vad vi kan göra i det dagliga livet för att må bättre på kort och lång sikt. Hur arbetsgivare och fackliga förtroendevalda kan samverka för att förebygga hälsorisker. Tillbaka till fackliga utbildningar.

Boka kurs eller kundbesök
Kurslängd:
1 dag.
Datum:
19 oktober 2021. Vi håller även kurserna på valfria datum hos kund. Kontakta oss för upplägg.
Kursplats:
Ädelfors folkhögskola alt. digital medverkan. Hitta hit.
Kursledare:
Pierre Tornedal. Boka möte med Pierre Tornedal.
Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, fackligt förtroendevalda.
Arbetsformer: Teori, föreläsning och diskussioner varvas i fördjupningsarbeten i grupp, erfarenhetsutbyte.
Mål: Att deltagaren skall veta mer om hur vikten av rätt matvanor är viktigt, Hur man gör med sömn vid arbete av oreglerad arbetstid/ skiftarbete, att genom ökad kunskap och förståelse för kopplingen hälsa och  dygnsrytm kan man förebygga ohälsa hos oreglerad arbetstids-/ skiftgående personal.