Ett sjukärende steg för steg och rehabilitering

Inventering och nulägesanalys av arbetsplatserna, SAM ur ett arbetsskade-/ rehabiliterings perspektiv, Arbetsmiljölagen gällande AFS:ar, belastningsergonomi, Vetskap om anmälning till försäkringskassan och AFA, fördjupningsarbete belastningsskador. Tillbaka till fackliga utbildningar.

Boka kurs eller kundbesök
Kurslängd:
3 dagar.
Datum:
29 november och 1 december 2021.
Kursplats:
Ädelfors folkhögskola. alt. digital medverkan. Hitta hit.
Kursledare:
Pierre Tornedal. Boka möte med Pierre Tornedal.
Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, fackligt förtroendevalda.
Arbetsformer: Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar. Deltagarstyrd problembaserad undervisning och erfarenhetsutbyte. 
Mål: Efter utbildningen ska deltagaren – Ha kunskap om arbetsmiljölagen och AFS:ar som påverkar, kunna bevaka arbetsmiljöfrågor ur arbetsskade-/ rehabiliterings perspektiv, handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.