Belastningsskador - Ergonomi

Inventering och nulägesanalys av arbetsplatserna. SAM ur ett belastningsergonomiskt perspektiv. Arbetsmiljölagen gällande AFS:ar, belastningsergonomi, fördjupningsarbete belastningsskador, handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen. Tillbaka till fackliga utbildningar.

Boka kurs eller kundbesök
Kurslängd:
3 dagar.
Datum: 
15-17 november 2021. Vi håller även kurserna på valfria datum hos kund. Kontakta oss för upplägg.
Kursplats:
Ädelfors folkhögskola alt. digital medverkan. Hitta hit.
Kursledare:
Pierre Tornedal. Boka möte med Pierre Tornedal.
Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, fackligt förtroendevalda.
Arbetsformer: Teori, föreläsningar & diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar. Deltagarstyrd problembaserad undervisning och erfarenhetsutbyte. 
Mål: Efter utbildningen ska deltagaren – Ha kunskap om arbetsmiljölagen och AFS:ar som påverkar, kunna bevaka arbetsmiljöfrågor ur belastnings-/ ergonomiskt perspektiv, handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.