Samhällets sårbarhet

Kursen vänder sig till dig som vill vara väl förberedd om en samhällskris eller olycka inträffar. Du stärker din förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov.

Tillbaka till sommarkurser 2020

Vi tittar på tänkbara händelser och konsekvenser samt samhällets ansvar respektive den enskildes ansvar. Vi kartlägger våra mest grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information/trygghet. Vi går även igenom risk- och sårbarhetsanalys på hushållsnivå, exempel på krisberedskapslåda samt hur din egen krisberedskapsutrustning hanteras.

Du får också lära dig Första hjälpen med HLR (hjärt- och lungräddning) och att förstå vikten av egen och andras säkerhet vid olyckssituationer. Denna kursdel följer HLR-rådets riktlinjer och ger kunskap om HLR, information och demonstration av hjärtstartare samt kunskap om första hjälpen vid olika händelser.

En kursdel består av att vi går igenom våra vanligaste ätliga växter i den småländska floran samt eld och tändtekniker för matlagning utomhus.

Kursen är till stor del aktiv för deltagaren och bygger på upplevelsebaserad inlärning med den enskilda människan som utgångspunkt. Inga förkunskaper krävs.

Kursledare:
Instruktörerna Tommy Torbe och  Tommy Kreutner från Civilförsvarsförbundet som utbildar inom områden hemberedskap, krisberedskap samt Första hjälpen med HLR.

Ansök här

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 3 dagar

Ansökan: Löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: 2 800 kr inkl kost och logi

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid:  24-26 juni 2020

Kontakt: Cicci Hultqvist

Telefon: 0383-571 10

E-post: 
kortkurs@adelfors.nu