Praktisk skrivpedagogik

Då är detta en kurs för dig. Vi arbetar praktiskt och kreativt under kursdagarna. Du får tillgång till olika metoder för att hjälpa andra att på ett lustfyllt sätt utveckla språkmedvetenhet via skrivandet och läsandet.

Tillbaka till sommarkurser 2020

Då är detta en kurs för dig. Vi arbetar praktiskt och kreativt under kursdagarna. Du får tillgång till olika metoder för att hjälpa andra att på ett lustfyllt sätt utveckla språkmedvetenhet via skrivandet och läsandet. Vi låter kreativiteten blomma men undersöker också skrivprocesser och hur du bäst kan handleda i textsamtal. Vi nosar även på ett praktiskt biblioterapeutiskt förhållningssätt - hur kan texter bli känslomässiga mötesplatser där vi delar livserfarenheter? Vad händer i vår kognition när vi läser?

Rent praktiskt innebär kursdagarna att vi jobbar hands-on med läsning, skrivande och samtal. Vi undersöker vilka olika möjligheter det här förhållningssättet kan erbjuda och hur det kan utgöra stöd för utveckling och processer. Vi pratar om våra upplevelser men också om hur du kan vinkla utmaningar och övningar så att de passar dig och din situation bäst.

När kursen är slut har du en handfull inspirerande ingångar att utgå ifrån och fortsätta med på ditt alldeles egna sätt.

Kursledare
Elisabet Norin är pedagog, författare och skribent med erfarenhet av förlagsarbete. Hon är litteraturvetare i grunden och har arbetat största delen av livet med vuxnas lärande och utveckling, främst inom folkbildningen men även som frilans. Hon är också författare till uppskattade skrivhandboken “Tre enkla regler - finns inte” (Isaberg förlag).

Ansök här

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 5 dagar

Ansökan: Löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: 4 750 kr inkl kost och logi

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid:  27-31 juli 2020

Kontakt: Cicci Hultqvist

Telefon: 0383-571 10

E-post: 
kortkurs@adelfors.nu