Keramik-rakuteknik

Skapa unika föremål. Raku är lågbränt keramiskt gods, känt från Japan sedan slutet av 1500-talet, där det introducerades för användning inom teceremonin.

Tillbaka till sommarkurser 2020

Till föremålen använder man en chamotterik lera, som tillåter att pjäserna vid glasyrbränningen sätts in och tas ut direkt ur den glödande ugnen vid en temperatur av 750-1 100 °C. Därigenom kan varje föremål få ett individuellt utseende. Under tre dagar (v. 25, 15-17 juni, måndag-onsdag ) kommer vi att bygga och forma föremål i lera som vi sedan efter torkning och skröjbränning kommer att glasera och Rakubränna utomhus (v. 26, 22-23 juni, måndag-tisdag). Kursen omfattar 5 -dagar. Materialkostnad tillkommer.

Kursledare Bernt Törner är keramiker och tecknare. Redan som 17-åring började han på Anders Beckmans skola för reklam och grafisk formgivning. Efter tre år hos Anders Beckman fick Bernt anställning hos Bonniers bokförlag som illustratör och bokformgivare. Där stannade han i sju år. 1972 övergav han Stockholm för Småland. Han genomgick åren 1975-76 utbildning till keramiker på Capellagården.  Därefter har keramiken allt mer dominerat produktionen, men tecknandet och målandet finns hela tiden med. Det är ett nödvändigt komplement, det är där idéerna växer fram.

Ansök här 

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 3 + 2 dagar

Ansökan: Löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: 4 750 kr inkl kost och logi

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 15-23 juni 2020

Kontakt: Cicci Hultqvist

Telefon: 0383-571 10

E-post: 
kortkurs@adelfors.nu