Fantastik

Är du nyfiken på och finner stor lust i att leka med ord och språk? Är du kanske en ORDLARE? Tycker du att det verkar spännande att uppfinna egna ord?

Tillbaka till sommarkurser 2020

Denna kurs handlar om "FANTASTIK"! Filosofen Novalis sa : "Om vi hade en Fantastik på samma sätt som vi har logik eller matematik så skulle konsten att hitta på vara uppfunnen".

Vill du utveckla din språklek? Hur du kan komma förbi dina hinder och tar dig över dina trösklar? Finna en plats där ditt eget skapande med både ord och bild vecklas ut? Gränslandet mellan bokstäver och bilder är outforskat land och rymmer många fantastiska upptäckter. Bokstäverna var från början bilder.

Vi kommer att gestalta ord och bild på nya och oväntade sätt. Skriva med löv! Dikta med barr!Vad sägs om att skapa en historia genom att förvandla en kaffefläck till en varelse som vi ger namn och skapar en hel berättelse kring. Eller vad sägs om att rita med bokstäver? Jag har en hel uppsättning lekar och övningar som kan frigöra och underlätta vägen fram till din högst egna fantasi.

Kursledare:
Jag som är lärare/klokförare heter Magnus Lönn och är ord och bildkonstnär med både böcker och utställningar där just denna gränstrakt mellan bild och ord utforskas. Jag har turnerat i landet i många år med mina språklekutställningar, "UNDRIEN" eller "ORDSAKER" och nu senast "Butiken för omöjliga saker". Kanske rymmer leken med språket en möjlighet att utvidga själva verkligheten?

Ansök här

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 5 dagar

Ansökan: Löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: 4 750 kr inkl kost och logi

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 3-7 augusti 2020

Kontakt: Cicci Hultqvist

Telefon: 0383-571 10

E-post: 
kortkurs@adelfors.nu