Covid 19: Din säkerhet är vår högsta prioritet
Vi följer myndigheternas och Visitas anvisningar för att utforma trygga kortkurser, möten och konferenser samt följer Corona-virusets spridning, och hur det kan påverka verksamheten. Vi arbetar  hårt med förebyggande åtgärder för att säkra kortkursdeltagares, konferensgästers och medarbetares hälsa och säkerhet så långt det är möjligt. Det visar sig bland annat med utvidgning av lokalvården i alla offentliga miljöer och förhöjda säkerhetsrutiner i köket. Vi uppmanar till och underlättar god handhygien för alla. Medarbetare som varit hemma med sjukdomssymptom måste uppvisa ett negativt Corona-test innan hen får återgå till arbetet. Har du frågor och funderingar; tveka inte att kontakta mig så ordnar vi ditt möte så tryggt och säkert det är möjligt.


Konferensansvarig
Mikael Johansson
0383-571 13, 0709-599 070
mikael.johansson@adelfors.nu
Boka möte med mig