Utbildningar för företag 2022

Sök stöd och få tillbaka pengarna
Vi är godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning som stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Som arbetsgivare kan du söka stöd hos AFA för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023. Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften. Du söker stödet på www.afaforsakring.se. Klicka här för utbildningar.