Oreglerad arbetstid, skiftarbete och hälsa

Att öka kunskapen om hur oreglerad arbetstid/ skiftarbete påverkar dygnsrytm, sömn och matvanor. Vad vi kan göra i det dagliga livet för att må bättre på kort och lång sikt. Hur arbetsgivare och fackliga förtroendevalda kan samverka för att förebygga hälsorisker. Tillbaka till utbildningar.

Boka kurs /Mer information.

Målgrupp: Skyddsombud, chefer och arbetsledare.
Kurslängd: Företagsanpassad.
Kursplats: Flexibelt.
Kursledare: Pierre Tornedal. Boka kundmöte med Pierre.
Sök stöd för kursen: www.afaforsakring.se