Ett sjukärende steg för steg och rehabilitering

Inventering och nulägesanalys av arbetsplatserna, SAM ur ett arbetsskade-/ rehabiliterings perspektiv, Arbetsmiljölagen gällande AFS:ar, belastningsergonomi, Vetskap om anmälning till försäkringskassan och AFA, fördjupningsarbete belastningsskador.
Tillbaka till utbildningar. Läs vår onlinekatalog.

Boka kurs /Mer information.

Målgrupp: Skyddsombud, chefer och arbetsledare.
Kurslängd: Företagsanpassad.
Kursplats: Flexibelt.
Kursledare: Pierre Tornedal. Boka kundmöte med Pierre.
Sök stöd för kursen: www.afaforsakring.se