Belastningsskador - Ergonomi

Inventering och nulägesanalys av arbetsplatserna. SAM ur ett belastningsergonomiskt perspektiv. Arbetsmiljölagen gällande AFS:ar, belastningsergonomi, fördjupningsarbete belastningsskador, handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.
Tillbaka till utbildningar.  Läs vår onlinekatalog.

Boka kurs /Mer information.

Målgrupp: Skyddsombud, chefer och arbetsledare.
Kurslängd: Företagsanpassad.
Kursplats: Flexibelt.
Kursledare: Pierre Tornedal. Boka kundmöte med Pierre.
Sök stöd för kursen: www.afaforsakring.se