Bättre arbetsmiljöarbete, BAM

Bättre arbetsmiljö är en grundutbildning med Prevents material. Att skapa en bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljön i vardagen. Tillbaka till utbildningar.  Läs vår onlinekatalog.

Boka kurs /Mer information.

Målgrupp: Skyddsombud, chefer och arbetsledare.
Kurslängd: 3 dagar.
Kursplats: Flexibelt.
Kursledare: Pierre Tornedal. Boka kundmöte med Pierre.
Sök stöd för kursen: www.afaforsakring.se