Oreglerad arbetstid, skiftarbete och hälsa 2024

Att öka kunskapen om hur oreglerad arbetstid/ skiftarbete påverkar dygnsrytm, sömn och matvanor. Vad vi kan göra i det dagliga livet för att må bättre på kort och lång sikt. Hur arbetsgivare och fackliga förtroendevalda kan samverka för att förebygga hälsorisker.

Läs vår onlinekatalog
Till startsida fackliga kurser 2024

Boka kurs eller kundbesök. Skriv ut anmälningsblankett (PDF).
Kurslängd:
1 dag.
Datum:
25 mars och 16 september 2024. Vi håller även kurserna på valfria datum hos kund. Kontakta oss för upplägg.
Kursplats:
Ädelfors folkhögskola. Hitta hit.
Kursledare:
Mikael Guse. Ole Bak Mikkelsen.
Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, fackligt förtroendevalda.
Arbetsformer: Teori, föreläsning och diskussioner varvas i fördjupningsarbeten i grupp, erfarenhetsutbyte.
Mål: Att deltagaren skall veta mer om hur vikten av rätt matvanor är viktigt, Hur man gör med sömn vid arbete av oreglerad arbetstid/ skiftarbete, att genom ökad kunskap och förståelse för kopplingen hälsa och  dygnsrytm kan man förebygga ohälsa hos oreglerad arbetstids-/ skiftgående personal.