MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet 2023

AML, MBL, förhandlingsteknik, förståelse om samverkan och erfarenhetsutbyte.

Läs vår onlinekatalog
Till startsida fackliga kurser 2023.

Boka kurs eller kundbesök. Skriv ut anmälningsblankett (PDF).
Kurslängd:
3 dagar.
Datum:
27-29 mars och 20-22 november 2023
Kursplats:
Ädelfors folkhögskola. Hitta hit.
Kursledare:
Pierre Tornedal. Boka möte med Pierre Tornedal.
Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, MBL-förhandlare/mottagare, ordföranden, förhandlingsansvariga och bolagsstyrelserepresentanter.
Syfte: Hur man kan använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet. Kursen tar upp metoder för ett långsiktigt, målinriktat och offensivt arbete med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter kan integreras i det övriga fackliga arbetet.
Arbetsformer:  Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar. Deltagarstyrd problembaserad undervisning och erfarenhetsutbyte.
Mål: Efter utbildningen ska deltagaren – Kunna genomföra förhandlingar med förståelse hur AML och MBL påverkar varandra i verksamheten på den egna arbetsplatsen. Ha kunskap i lagstiftningen MBL – AML.