Kemiska hälsorisker 2023

Inventering och nulägesanalys av arbetsplatserna, SAM ur ett kemiskt perspektiv, lagstiftning på området, kemi i vardagen – hur man skyddar sig, Prevents Kemiguiden, fördjupningsarbete kemiska hälsorisker, handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Läs vår onlinekatalog
Till startsida fackliga kurser 2023

Boka kurs eller kundbesök. Skriv ut anmälningsblankett (PDF).
Kurslängd:
3 dagar
Datum
:13-15 mars och 16-18 oktober 2023
Kursplats: Ädelfors folkhögskola. Hitta hit.
Kursledare: Daniel Nordh.
Målgrupp: Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud.
Arbetsformer: Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar. Deltagarstyrd problembaserad undervisning och erfarenhetsutbyte.
Mål: Efter utbildning ska deltagaren  ha kunskap om arbetsmiljölagen och AFS:arna Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1), Kemiska arbetsmiljörisker (2014:43) & känna till REACH samt CLP, kunna arbeta förebyggande med riskgranskningar kring kemiska arbetsmiljörisker, ha kunskap om Prevents kemiguiden och säkerhetsdatablad, ha grundläggande kunskap om isocyanater & nanopartiklar, känna till olika myndigheters ansvar gällande kemiska arbetsmiljörisker, ha kunskap om hur kemiska riskkällor påverkar vår hälsa på arbetsplatsen.