Kemiska hälsorisker 2022

Inventering och nulägesanalys av arbetsplatserna, SAM ur ett kemiskt perspektiv, lagstiftning på området, kemi i vardagen – hur man skyddar sig, Prevents Kemiguiden, fördjupningsarbete kemiska hälsorisker, handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen. Tillbaka till fackliga utbildningar.

Boka kurs eller kundbesök. Skriv ut anmälningsblankett (PDF).
Kurslängd:
3 dagar
Datum
:17-19 oktober 2022.
Kursplats: Ädelfors folkhögskola. Hitta hit.
Kursledare: Daniel Nordh.
Målgrupp: Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud.
Arbetsformer: Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar. Deltagarstyrd problembaserad undervisning och erfarenhetsutbyte.
Mål: Efter utbildning ska deltagaren  ha kunskap om arbetsmiljölagen och AFS:arna Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1), Kemiska arbetsmiljörisker (2014:43) & känna till REACH samt CLP, kunna arbeta förebyggande med riskgranskningar kring kemiska arbetsmiljörisker, ha kunskap om Prevents kemiguiden och säkerhetsdatablad, ha grundläggande kunskap om isocyanater & nanopartiklar, känna till olika myndigheters ansvar gällande kemiska arbetsmiljörisker, ha kunskap om hur kemiska riskkällor påverkar vår hälsa på arbetsplatsen.