HSO-utbildning (Huvudskyddsombud) 2022

Huvudskyddsombudets roll som samordnare i arbetsmiljöarbetet och roll i projekt, arbete i skyddskommittè, upphandla och utvärdera företagshälsovård, ledarskap och information, fördjupningsarbete, checklistor och skyddsronder, handlingsplan för fortsatt arbete på sin arbetsplats, varför ska man jobba i projektform, fördjupningsarbete med egna projektförslag. Tillbaka till fackliga utbildningar.

Boka kurs eller kundbesök
Kurslängd:
4 dagar. (3+1 dag).
Datum:
9-11 maj och 22 september (del 2) 2022. Vi håller även kurserna på valfria datum hos kund. Kontakta oss för upplägg.
Kursplats:
Ädelfors folkhögskola. Hitta hit.
Kursledare:
Pierre Tornedal. Boka möte med Pierre Tornedal.
Målgrupp:
Skyddsombud/ arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, blivande huvudskyddsombud.
Arbetsformer: Teori, föreläsningar, och diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar. Deltagarstyrd problembaserad undervisning och erfarenhetsutbyte.
Mål: Efter utbildningen ska deltagaren kunna: Samordna skyddsombudsverksamheten på den egna arbetsplatsen, ha kunskap i lagstiftningen som reglerar uppdraget, känna till sina rättigheter & skyldigheter som huvudskyddsombud, känna till hur företagshälsovården kan bidra till en bra arbetsmiljö, där parterna arbetar i samverkan, känna till hur man arbetar i en skyddskommittè, kunna delta i arbetsmiljöprojekt på arbetsplatsen, ha kunskap i hur HSO på eget initiativ startar & driver projekt kring arbetsmiljö samt hur man arbetar med projekt i skyddskommittè, ha kunskap i hur samverkan på arbetsplatsen bidrar till en bättre arbetsmiljö.