CE-märkning och riskbedömning 2022

Att ge deltagarna kunskap om vad som gäller i maskindirektivet, hur man riskbedömer maskiner. Uppfyller era maskiner maskindirektivets krav (CE-märkning)? Tillbaka till fackliga utbildningar.

Boka kurs eller kundbesök
Kurslängd:
1 dag.
Datum
: 29 september 2022.
Kursplats: Ädelfors folkhögskola. Hitta hit.
Kursledare: Patrik Persson.
Målgrupp: Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud.
Arbetsformer: Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.
Mål: Efter utbildningen ska deltagaren – ha kunskap om vad är CE, ha kunskap om vad är produktansvarslagen, ha kunskap om direktiv & standarder, ha fått en förståelse hur viktig en upphandling av maskin är, ha kunskap om vad som innefattar Maskindirektivet, ha kunskap om vid ombyggnad av maskin – när det krävs CE-märkning, ha kunskap om hur man riskbedömer en maskin.