Belastningsskador - Ergonomi 2024

Inventering och nulägesanalys av arbetsplatserna. SAM ur ett belastningsergonomiskt perspektiv. Arbetsmiljölagen gällande AFS:ar, belastningsergonomi, fördjupningsarbete belastningsskador, handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Läs vår onlinekatalog
Till startsida fackliga kurser 2024.

Boka kurs eller kundbesök. Skriv ut anmälningsblankett (PDF).
Kurslängd:
3 dagar.
Datum: 
24-26 april och 6-8 november 2023. Vi håller även kurserna på valfria datum hos kund. Kontakta oss för upplägg.
Kursplats:
Ädelfors folkhögskola. Hitta hit.
Kursledare:
Pierre Tornedal. Joel Fornander.
Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, fackligt förtroendevalda.
Arbetsformer: Teori, föreläsningar & diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar. Deltagarstyrd problembaserad undervisning och erfarenhetsutbyte. 
Mål: Efter utbildningen ska deltagaren – Ha kunskap om arbetsmiljölagen och AFS:ar som påverkar, kunna bevaka arbetsmiljöfrågor ur belastnings-/ ergonomiskt perspektiv, handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.