Täljning höstkurs 27-29 oktober

Helgkurs

Täljkurs

Tälj med kniv och yxa i färskt trä! En rolig och inspirerande grundkurs i täljning som kan anpassas för dig som är lite mer van att tälja. Vi börjar enkelt men ökar på svårighetsgraden allt eftersom

Tillbaka till helgkurser

Du får lära dig tälja med kniv och yxa i färskt trä. Andra verktyg och redskap som du också kommer att använda är spräckjärn, bandkniv, täljhäst, japanska dragsågar och navare. Vi arbetar med täljteknik som olika knivgrepp samt klyvning och kapning. Vi arbetar också med materialkännedom och formens betydelse för föremålet, enklare ytbehandling, mönsterskärning och hur du håller dina verktyg vassa.

Verktyg, redskap och material finns på plats. Det finns också föremål att inspireras av som slevar, smörknivar, stekspadar, fantasifåglar, gubbar, smycken, nålhus, krympburkar m.m.

Praktiska moment:
Täljteknik med skärande eggverktyg som kniv, yxa, bandkniv och bildhuggarjärn. Klyvteknik med spräckjärn och yxa, sågteknik med olika typer av sågar, enklare dekorteknik och ytbehandling.

Teoretiska moment:
Material, redskap och verktygsegenskaper, anskaffning, torkning och förvaring av material och föremål.

Kursens mål är att inspirera och ge dig kunskap om täljning i det färska träet, så att du kan och känner lust att fortsätta med täljandet.
Du behöver oömma kläder att arbeta i och om du har egna eggverktyg och vill använda dessa, kan du ta med dem.

Kursledare är Anders Isgren, snickarmästare, slöjd- och konsthantverkare och en van kursledare. Anders har under många år arbetat som hemslöjdskonsulent i Kalmar län.


Ansök här

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 3 dagar

Ansök senast: Löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: 3 665 kr inkl kost och logi

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 27-29 oktober 2023

Kontakt: Cicci Hultqvist

Telefon: 0383-571 10

E-post: 
kortkurs@adelfors.nu