Digital presentation den 6 mars kl. 17.00

Om kortkurser och möten för alla.

Under sändningen presenterar Ole Busse och Cicci Hultqvist vårt flexibla kortkursprogram som riktar sig till grupper där deltagarna har funktionsnedsättning, och berättar om hur internat- och resebidragen från SPSM fungerar. Läs mer nedan på denna webbsida om våra kortkurs-och mötesmöjligheter.  

Informationen riktar sig till organisationer inom Funktionsrätt Sverige och övriga intresseorganisationer.

Anmäl er senast den 4 mars.
Klicka här för anmälan. Vi skickar sedan en kalenderinbjudan till sändningen via mail. Vi använder Google meet. Du behöver inte ha ett Google-konto för att titta.
Alternativt mejla till: peter.soderholm@adelfors.nu
Ange organisation, namn och e-postadress.

6 mars:
Kl 16.55: Sändningen startar.
Kl 17.00: Presentation av kortkurser och bidrag.
Kl 17.30: Frågestund.

Kortkurser och möten för alla är ett flexibelt kortkursprogram för grupper där deltagarna har funktionsnedsättning.

Våra gäster är organisationer inom Funktionsrätt Sverige och övriga intresseorganisationer.  Kursernas program anpassar vi tillsammans med varje organisation utifrån krav, behov, önskemål, deltagarnas funktionsnedsättning och SPSM:s riktlinjer.

Vad är SPSM?
Som folkhögskola kan Ädelfors ansöka om internat och resebidrag från SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, som är en statlig förvaltningsmyndighet som bildades 2008. SPSM verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning.

Möten och konferenser
På Ädelfors folkhögskola finns även stora möjligheter att  lägga föreningens egna kurser, sommarkurser/läger, årsmöten, konferenser och liknande.

Hur kan vi hjälpa er organisation?
Kontakta oss så börjar vi planera er kortkurs eller möte. Välj digital presentation eller besök. Vi presenterar Ädelfors och diskuterar tidsperspektiv, krav, önskemål och behov för just er organisation. Ädelfors deltar gärna på mässor, presenterar på ordförandemöten och liknande aktiviteter. Sjävfallet är ni alltid varmt välkomna till Ädelfors folkhögskola för besök och guidning. Vi bjuder på en övernattning.

Ädelfors folkhögskola
Vi ligger i den gamla kurorten Holsbybrunn i hjärtat av Småland. Vår målsättning är att vara en attraktiv och anpassad mötesplats och kursplats för intresseorganisationer och folkrörelseorganisationer. Ädelfors är även en mötesplats för skolans ägarorganisationer, medlemsföreningar av alla slag, offentliga organisationer och näringslivet.

Kontakta
Cicci Hultqvist
Telefon: 0383-571 10, 070-33 78 647
cicci.hultqvist@adelfors.nu