Funktionsnedsättning SPSM

Vi erbjuder en inkluderande miljö för dig med funktionsnedsättning

Kurs och konferens för alla är ett flexibelt kortkursprogram för grupper där deltagarna har funktionsnedsättning.

Våra gäster är organisationer inom Funktionsrätt Sverige och övriga intresseorganisationer.
Kursernas program anpassar vi tillsammans med varje organisation utifrån krav, behov, önskemål, deltagarnas funktionsnedsättning och SPSM:s riktlinjer.

Vad är SPSM?

Som folkhögskola kan Ädelfors ansöka om internat och resebidrag från SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, som är en statlig förvaltningsmyndighet som bildades 2008. SPSM verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning.

Möten och konferenser

På Ädelfors kurs och konferens finns stora möjligheter att lägga föreningens egna kurser, sommarkurser/läger, årsmöten, konferenser och liknande.

Hur kan vi hjälpa er organisation?

Kontakta oss så börjar vi planera er kortkurs eller möte. Välj digital presentation eller besök. Vi presenterar Ädelfors och diskuterar tidsperspektiv, krav, önskemål och behov för just er organisation. Ädelfors deltar gärna på mässor, presenterar på ordförandemöten och liknande aktiviteter. Sjävfallet är ni alltid varmt välkomna till Ädelfors folkhögskola för besök och guidning. Vi bjuder på en övernattning.

Ädelfors folkhögskola

Vi ligger i den gamla kurorten Holsbybrunn i hjärtat av Småland. Vår målsättning är att vara en attraktiv och anpassad mötesplats och kursplats för intresseorganisationer och folkrörelseorganisationer. Ädelfors är även en mötesplats för skolans ägarorganisationer, medlemsföreningar av alla slag, offentliga organisationer och näringslivet.

Kontakta
Cicci Hultqvist
Telefon: 0383-571 10, 070- 33 78 647
cicci.hultqvist@adelfors.nu