Information om Ädelfors kurs och konferens hantering av Coronavirusets (Covid-19) spridning.

I en period som helt präglas och påverkas av COVID 19 är det svårt att planera ens en dag framåt. Men det blir vår, sommar och så småningom höst i år också. Det är det enda vi vet säkert i dagsläget. På andra sidan Corona blir det riktiga personliga mötet angelägnare än någonsin. Tillsammans kan vi återskapa den varma mänskliga kontakten och gemenskapen efter den kalla och ensamma isoleringen.

På  Ädelfors kurs och konferens följer vi dygnet runt Corona-virusets spridning och hur det  kan påverka verksamheten. Vi arbetar hårt med förebyggande åtgärder för att säkra medarbetares, kortkursdeltagares och konferensgästers hälsa och säkerhet så långt det är möjligt. Bland annat med god handhygien, utvidgning av lokalvården i alla offentliga miljöer och förhöjda säkerhetsrutiner i köket. Medarbetare som har besökt utsatta områden får inte vara i tjänst. Medarbetare som känner sig sjuka får stanna hemma och vid misstanke om Coronasmitta kontaktas sjukvården.

För mer information kontakta:

Konferens- och marknadsansvarig
Mikael Johansson
0383-571 13, 0709-599 070
mikael.johansson@adelfors.nu