Din säkerhet är vår högsta prioritet
Vi följer myndigheternas och Visitas anvisningar om trygg konferens. Och följer dygnet runt  Corona-virusets spridning och hur det  kan  påverka verksamheten. Vi arbetar  hårt med förebyggande åtgärder för att säkra medarbetares, kortkursdeltagares och konferensgästers hälsa och säkerhet så långt det är möjligt. Bland annat med god handhygien, utvidgning av lokalvården i alla offentliga miljöer och förhöjda säkerhetsrutiner i köket. Medarbetare som är hemma med symptom måste uppvisa ett negativt Corona-test innan hen får återgå till arbetet. Medarbetare som har besökt utsatta områden får inte vara i tjänst.

Ditt möte anpassas utifrån rådande omständigheter. Exempel: Du och dina medarbetare träffas i en speciellt utvald avskild konferenslokal. Ni får instruktioner via telefon eller mail var lokalen är belägen. Vid ankomst är allt färdigt att starta mötet utifrån era förbokade önskemål om möblering och teknik. Lunch, tilltugg och kaffe serveras i anslutning till mötessalen. Ni kan alltså ha ett möte utan att träffa någon annan än er själva. Har du frågor och funderingar; tveka inte att kontakta mig så ordnar vi ditt möte så tryggt och säkert det är möjligt.


Konferensansvarig
Mikael Johansson
0383-571 13, 0709-599 070
mikael.johansson@adelfors.nu
Boka möte med mig