APV/YKB

APV (Arbete på väg) - i samverkan med Stacon

APV 1-2
Grundkompetens för de arbeten som är upphandlade enligt Trafikverkets tekniska krav (TRVK Apv), 1 dags utbildning

APV 3A
Utmärkningsansvarig, 2 dagars utbildning

APV 3B
Vakt – lots, 1 dags utbildning

Arbete på väg

Arbete på väg

YKB (Yrkeskompetensbevis) – i samverkan med Eksjö trafikutbildning

YKB – grundutbildning, 140 timmar

YKB – fortbildning, 35 timmar

  • Sparsam körning
  • Lastsäkring – HLR – L-ABC
  • Kör och vilotider
  • Ergonomi och hälsa
  • Trafiksäkerhet och kundfokus, brand
Yrkeskompetensbevis

Yrkeskompetensbevis

Ladda ned broschyr (pdf nytt fönster)

Läs mer om utbildningarna APV och YKB (pdf, nytt fönster)

Övriga utbildningar som vi kan förmedla

  • Heta arbeten
  • ADR 1.3

För mer information

Kontaktperson

Mikael Johansson
0383-571 13
0790-599 070
mikael.johansson@adelfors.nu